Refund policy

Informatie over het herroepingsrecht van de consument

In toepassing van artikel VI.53, 3° van het Belgische Wetboek van Economisch Recht, kan de consument het herroepingsrecht zoals voorzien in artikel VI.47 van hetzelfde Wetboek niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing op alle door inker geleverde producten.